میوه خشک تواضع بهترین جایگزین تنقلات مضر برای کودکان

حفظ مواد غذایی با خشک کردن بر اساس اصل حذف آب است در روند محصولات میوه خشک تواضع  کاملا رعایت می شود. بنابراین، از تکثیر و فعالیت میکروارگانیسم هایی که باعث فساد می شوند، جلوگیری می شود.

میوه های خشک شده با کاهش 80-95 درصد آب میوه تازه به 10-20 درصد به دست می آیند. میوه ها در آفتاب (خشک کردن طبیعی)، سیستم های خشک کردن با کلکتورهای خورشیدی و خشک کن های مصنوعی خشک می شوند.

به طور کلی میوه هایی مانند انگور و انجیر را در آفتاب خشک می کنند و میوه هایی مانند سیب، گلابی، آلو، زردآلو و هلو را در خشک کن مصنوعی خشک می کنند. خشک شدن در آفتاب در 8-10 روز کامل می شود.

اگر فرآیند خشک کردن از طریق نور خورشید انجام می شود، توصیه می شود که غذا در تماس مستقیم با نور خورشید نباشد، خشک کردن در مکانی هوادار انجام شود و یک توری نازک پوشانده شود.

میوه خشک

زیرا فرآیند خشک کردن با استفاده از نور خورشید زمان زیادی می برد. اگر غذا در معرض نور مستقیم خورشید قرار گیرد، از دست دادن مواد مغذی رخ می دهد.

در صورت عدم پوشاندن به خصوص آلودگی فیزیکی (گرد و غبار، خاک، حشرات و …) ایجاد می شود، همچنین در صنعت از روش هایی برای خشک کردن مواد غذایی استفاده می شود.

اینها خشک کردن معمولی (تونلی)، خشک کردن خلاء، خشک کردن اسمزی و خشک کردن انجمادی است.

فن آوری های خشک کردن شامل سیستم های خورشیدی، خشک کن های فر، خشک کن های تونلی، خشک کن های اسپری، مایکروویو، مادون قرمز و بسیاری از فناوری های دیگر است.

خشک کردن خلاء، خشک کردن اسمزی و خشک کردن انجمادی. فن آوری های خشک کردن شامل سیستم های خورشیدی، خشک کن های فر، خشک کن های تونلی، خشک کن های اسپری، مایکروویو، مادون قرمز و بسیاری از فناوری های دیگر است.

خشک کردن خلاء، خشک کردن اسمزی و خشک کردن انجمادی. فن آوری های خشک کردن شامل سیستم های خورشیدی، خشک کن های فر، خشک کن های تونلی، خشک کن های اسپری، مایکروویو، مادون قرمز و بسیاری از فناوری های دیگر است.