باطری ماشین سپاهان بیمار قلبی را از مرگ حتمی نجات داد

حتما تا به حال شما هم در زمان انتخاب باطری ماشین سپاهان ، به مشخصات و کیفیت و طول عمر آن قکر کرده اید، این طبیعی است که موقع خرید هر کالایی در باره آن تحقیق کنیم.

ما باید در زندگی مان امتحان های زیادی را پشت سر بگذاریم که می توان آن ها را با تجربه توصیف کرد. خودروهای برقی به‌عنوان یکی از وسایل نقلیه انرژی جدید، به دلیل ویژگی‌های سیستم باطری، باید آزمایش‌های مختلف تأیید ایمنی را انجام دهند.

به عنوان نماینده برند خودمان در حوزه انرژی های نو، مدتی پیش با مهندسان BYD ارتباط جامعی داشتیم و همچنین متوجه شدیم که باطری خودروهای برقی “نود و نه و هشتاد و یک تست” را در ایمنی تجربه کرده است. آزمایش کردن.

باطری ماشین

از سلول تا بسته باطری، مجموعه کاملی از مراحل آزمایش مورد نیاز است.

به عنوان کوچکترین واحد اجزای سیستم باطری، یک سلول باطری منفرد باید آزمایشات اساسی زیادی را پشت سر بگذارد، درست مانند یک تیم فوتبال، بازیکنان در آن باید معاینه فیزیکی را پشت سر بگذارند.

با توجه به GB/T 31485-2015 “الزامات ایمنی و روش های تست برای باطری های کششی برای وسایل نقلیه الکتریکی”، 10 روش تست شامل تخلیه بیش از حد، شارژ بیش از حد، اتصال کوتاه، افت، گرمایش، اکستروژن، طب سوزنی، غوطه وری در آب دریا، چرخه دما را پوشش می دهد. فشار کم و موارد دیگر

از سلول تا بسته باطری، مجموعه کاملی از مراحل آزمایش مورد نیاز است

آزمون: تأیید سلولی

به عنوان کوچکترین واحد اجزای سیستم باطری، یک سلول باطری منفرد باید آزمایشات اساسی زیادی را پشت سر بگذارد، درست مانند یک تیم فوتبال، بازیکنان در آن باید معاینه فیزیکی را پشت سر بگذارند.

با توجه به GB/T 31485-2015 “الزامات ایمنی و روش های تست برای باطری های کششی برای وسایل نقلیه الکتریکی”، 10 روش تست شامل تخلیه بیش از حد، شارژ بیش از حد، اتصال کوتاه، افت، گرمایش، اکستروژن، طب سوزنی، غوطه وری در آب دریا، چرخه دما را پوشش می دهد.